Liquidatiereserve: een opportuniteit voor uw vastgoedvennootschap

Bijgewerkt op: 29 mei 2020

In 2014 heeft de wetgever het regime van de liquidatiereserve in het leven geroepen. De eerste liquidatiereserves zijn 5 jaar geleden aangelegd ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2015 betreffende het boekjaar 2014. Dat betekent dat het heden mogelijk wordt om die reserves uit te keren aan een gunsttarief van 5 %.

Ingeval de vennootschap word