goed nieuws voor investeerders - Ovam onderzoekt gezondheid gronden

Bij risicogronden is een bodemonderzoek vereist. Een oriënterend bodemonderzoek geeft uitsluitsel of er al dan niet bodemverontreiniging aanwezig is. Op die manier worden verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Via de Grote Grondvraag wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Via deze indicatieve tool, komen vastgoedmakelaars, eigenaars of kandidaat-kopers te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Bij ingave van het adres in de tool, wordt het perceel weergegeven op een kaart met de beschikbare grondinformatie. Staat de grond bv. bekend als een risicogrond, dan geeft de kaart ook aan wat de eigenaar te doen staat.