top of page

goed nieuws voor investeerders - Ovam onderzoekt gezondheid gronden

Bij risicogronden is een bodemonderzoek vereist. Een oriënterend bodemonderzoek geeft uitsluitsel of er al dan niet bodemverontreiniging aanwezig is. Op die manier worden verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Via de Grote Grondvraag wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Via deze indicatieve tool, komen vastgoedmakelaars, eigenaars of kandidaat-kopers te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Bij ingave van het adres in de tool, wordt het perceel weergegeven op een kaart met de beschikbare grondinformatie. Staat de grond bv. bekend als een risicogrond, dan geeft de kaart ook aan wat de eigenaar te doen staat.

Het resultaat is indicatief. De kaart geeft op een vereenvoudigde manier weer of er bodeminformatie beschikbaar is van een bepaald perceel. Deze is gebaseerd op de administratieve informatie die op dit moment bij de gemeente bekend is. Mochten de vergunde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke situatie, zal men na controle de gegevens aanpassen. De kaart wordt wekelijks geactualiseerd. Het portaal doet geen juridische uitspraken. Dat kan enkel via een bodemattest aangevraagd bij OVAM.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Huur kwijtschelden om zeker te zijn van huurinkomsten

De Vlaamse overheid zal tot 4 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening wordt opgetrokken tot 60.000 euro per pa

Comentarios


bottom of page