Voortaan een EPC nodig bij de verhuur van een klein kantoor of handelspand

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

  • Heeft u een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet u steeds het kengetal (in kWh/m²) publiceren.

  • Heeft u een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019 dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel het kengetal (in kWh/m²) publiceren. Bij publicatie kunt u gebruik maken van de icoontjes van de labels en zo uw woning en klein niet-residentieel gebouw extra in de kijker zetten.

  • Bij nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouwen) moet het kengetal én het E-peil vermeld worden.

  • Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen op de EPC-advertentieplicht.

U publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wilt u het adres niet bekendmaken dan kunt u de unieke code van het EPC publiceren. Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.

Welke gebouwen hebben een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig?

Wanneer een niet-residentieel gebouw of deel van een gebouw te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

Merk op: de laatste voorwaarde is alleen van toepassing wanneer er in het gebouw meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn.

Op termijn zal ook het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen verplicht worden.


Niet residentiële bestemming

Het gaat over gebouwen en gebouwdelen waar niet wordt gewoond, zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, logeerfuncties en andere bestemmingen.

De volgende gebouwen of gebouwdelen vallen niet onder een niet-residentiële bestemming: